8. 5. 2009 Uctili památku obětí osvobozovacích bojů

Uctili památku obětí osvobozovacích bojů

Představitelé Jihomoravského kraje v pátek 8. května u příležitosti 64. výročí ukončení 2. světové uctili památku obětí tohoto nejničivějšího válečného konfliktu moderní historie. Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek nejprve spolu se zástupci Statutárního města Brna, Svazu bojovníků za svobodu, brněnského diplomatického sboru a dalších institucí položili věnce u památníku v Kounicových kolejích v Brně.

Téhož dne se hejtman Michal Hašek sešel s představiteli Svazu bojovníků za svobodu v hotelu International na Husově ulici. Hejtman pozval všechny přítomné předsedy, místopředsedy a tajemníky na pracovní oběd a při té příležitosti vyslechl několik životních příběhů od přítomných. Představitelé Svazu bojovníků za svobodu chtěli autenticky přiblížit co jim 2. světová válka vzala, jaké utrpení zažili, proč vstoupili do Svazu a jaký mají k němu vztah. Hejtman hovořil s bojovníky za svobodu o formách spolupráce kraje s jejich svazem a o možné materiální pomoci jeho nejstarším členům.

V odpoledních hodinách slavnostní program vyvrcholil položením květinových darů na Moravském náměstí v Brně u Pomníku Rudé armády. Zde Michal Hašek vyzdvihl statečnost všech účastníků osvobozovacích bojů. „Sám patřím ke generaci, která válku neprožila. Tím spíš si vážím toho, že jsem měl dnes jako hejtman Jihomoravského kraje možnost osobně se setkat s jejími veterány a ujistit je, že ani mi mladí nezapomínáme na to, čím jsme jim zavázáni za 64 let prožitých míru,“ uvedl na pietním aktu hejtman Hašek.