6. 5. 2009 Na ruském generálním konzulátu oslavili Den vítězství

Na ruském generálním konzulátu oslavili Den vítězství

U příležitosti Dne vítězství uspořádal ve středu 6. května Generální konzulát Ruské federace v Brně slavnostní koncert a recepci. Slavnostní shromáždění účastníků protifašistického odboje, představitelů Jihomoravského kraje, města Brna, Krajského vojenského velitelství, kulturních, vědeckých a společenských organizací a institucí, oslovil generální konzul Ruské federace Valerij Vladimirovič Děrgačov.
Ve svém vystoupení připomněl význam vítězství nad hitlerovským Německem a mimořádné místo Velké vlastenecké války v paměti občanů Ruska. Veteránům předal ocenění, která jim byla udělena u příležitosti 64. výročí vítězství. Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve svém projevu ocenil historickou roli Rudé armády při osvobozování naší vlasti a význam nejvyšší oběti těch, kteří na našem území v posledních dnech války položili životy za naši svobodu. „Jejich památku budeme navždy chránit,“ řekl hejtman a odsoudil pokusy o přepisování historie různými změnami dosavadní podoby pomníků a válečných hrobů rudoarmějců. Hejtman poděkoval také českým protifašistickým bojovníkům a veteránům II. světové války za jejich přínos k porážce okupantů.
V programu slavnostního koncertu vystoupili národní umělec Ruska Jurij Gorbunov a zasloužilý umělec Ruska Nikolaj Marčenko v doprovodu pianisty Igora Katajeva, profesora ostravské Konzervatoře. Sálem generálního konzulátu zněly Kaťuša, Ech cesty, Temná noc, Smugljanka a další slavné písně, které provázely ruské vojáky na frontu a během let zlidověly.