6. 5. 2009 Kulatý stůl MOZKU – téma veřejné zakázky v době hospodářské krize

Kulatý stůl MOZKU – téma veřejné zakázky v době hospodářské krize

Problematika veřejných zakázek jako jednoho z nástrojů zmírnění dopadů hospodářské krize – to bylo hlavní téma neformálního pracovního setkání MOZKU – poradního orgánu hejtmana JMK pro řešení dopadů hospodářské krize a zástupců odborné veřejnosti z oblasti zadávání veřejných zakázek, které se uskutečnilo 6. května 2009 v prostorách Krajského úřadu JMK v Brně.
Setkání proběhlo ve formě diskuse MOZKU a hostů u kulatého stolu. Pozvání přijali předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina, ředitel sekce veřejných zakázek ÚOHS Pavel Herman, náměstek hejtmana kraje Vysočina Vladimír Novotný, hejtman JMK Michal Hašek s náměstky a radními a legislativci a odborníci z praxe.
Hlavními tématy kulatého stolu byla možnost využívat sociálních aspektů českého právního řádu při zadávání veřejných zakázek, např. zaměstnání nezaměstnaných osob nebo efektivita čerpání prostředků strukturálních fondů EU ve vztahu k zadávání veřejných zakázek. Po úvodních slovech hejtmana M. Haška a předsedy ÚOHS M. Peciny proběhla obsáhlá diskuse. Účastníci se shodli, že v procesu zadávání veřejných zakázek je obecně možné využívat některé sociální aspekty, přičemž je ve vztahu k uchazečům třeba naplnit zákonné požadavky transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Vzhledem ke složitosti a obsáhlosti praktických problémů při využívání veřejných zakázek jako nástroje zmírnění dopadů hospodářské krize navrhl hejtman Jihomoravského kraje M. Hašek uspořádat celostátní odbornou konferenci na toto téma za účasti všech krajů, ÚOHS, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších dotčených subjektů pod záštitou Asociace krajů ČR.