Informace č.j.: S-JMK 58230/2009 OE

Jihomoravský kraj

Odbor ekonomický Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

 


 

    č.j.                                   Naše č.j.                                                                     Vyřizuje/linka              Brno         

JMK 58230/2009            S-JMK 58230/2009                                                                                        Trojancová/1227    27.4.2009

 

 

 

 

Poskytnutí informace k bodu č. 4   20. schůze RJMK

 

 

dne 24.4.2009 Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel Vaši žádost o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 4 na 20. zasedání RJMK.

 

V příloze Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, předáváme v elektronické podobě Vámi požadované informace, a to:

 

  1. kompletní materiál předložený k bodu 4 na 20. schůzi Rady Jihomoravského kraje.

 

Oproti materiálu předloženému Radě Jihomoravského kraje (viz příloha č. 1 – bod 4, 20.RJMK ) byla v materiálu předloženém v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje provedena oprava v usnesení b). Změna spočívá v tom, že do usnesení byla přidána sekce zdravotnictví a životní prostředí (viz příloha č. 2 – výpis usnesení z 5. zasedání ZJMK).

 

S pozdravem

 

 

                                                                                             Ing. Ludmila Hrachovinová, v.r.

                                                                                               vedoucí odboru ekonomického

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu