foto 1 foto 2

30. 4. 2009 Brífink po jednání krajské rady

Brífink po jednání krajské rady

Na brífinku po jednání Rady Jihomoravského kraje hejtman Michal Hašek seznámil novináře mj. s aktuální epidemiologickou situací v kraji, zejména v souvislosti s novou chřipkou A(H1N1). Podle údajů Krajské hygienické stanice je na místě ostražitost, nikoliv strach či panika. Podrobnější informace obyvatelé kraje najdou mj. na webu Krajské hygienické stanice (www.khsbrno.cz ). „Je zbytečné se předzásobovat lékem Tamiflu, důležité je dodržovat základní hygienická opatření,“ uvedl hejtman Hašek.
Hejtman dále hovořil o hlavních bodech dnešního jednání Rady JMK. Konstatoval, že od února do konce dubna 2009 bylo z krajského rozpočtu za pacienty v zařízeních zřizovaných krajem uhrazeno přibližně 11 milionů korun za regulační poplatky ve zdravotnictví. „Při takovém čerpání i v dalších měsících půjde do konce roku o částku zhruba 45 milionů korun. Protože se v krajském rozpočtu počítá s celkovou částkou 75 milionů korun, předpokládám, že zbývající rezerva 30 milionů korun zůstane také ve zdravotnictví, mojí snahou bude posílení mezd ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem,“ zdůraznil hejtman Hašek.
Rada JMK se zabývala rovněž personálními otázkami. Jak řekl hejtman Michal Hašek, ke dni 1. června 2009 krajská rada jmenovala novým ředitelem Zdravotnické záchranné služby JMK Ing. Milana Klusáka, dosavadního ředitele Nemocnice Blansko. K 1. květnu 2009 pak byli do funkcí Radou JMK jmenováni: ředitelem Nemocnice TGM Hodonín Ing. Antonín Tesařík, ředitelkou příspěvkové organizace JUNIOR – Dům dětí a mládeže Brno, Dornych 2 Lenka Skokanová a vedoucím odboru sociálních věcí Krajského úřadu JMK Mgr. Martin Petřík.
Hejtman Hašek dále hovořil o souhlasu Rady JMK s podáním dvanácti žádostí středních škol zřizovaných krajem na projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost. Informoval také o zahájení přípravy materiálů na mimořádné zasedání krajského zastupitelstva, které se bude věnovat úpravě rozpočtu JMK. Zasedání, které se uskuteční 4. června 2009, budou předcházet návrhy jednotlivých členů Rady JMK, koaliční jednání ČSSD a ODS i seminář pro všechny členy Zastupitelstva JMK.