25. 4. 2009 Pietní akt v Ořechově

Pietní akt v Ořechově

Položením věnců a kytic na čestném pohřebišti v Ořechově vzpomněli v sobotu představitelé Jihomoravského kraje, generálního konzulátu Ruské federace v Brně, Konzulátu Ukrajiny v Brně, organizací veteránů a bojovníků proti nacismu a občané Ořechova 64. výročí ukončení největší tankové bitvy na jižní Moravě, která otevřela Rudé armádě přístupové cesty k Brnu, osvobozenému 26. dubna 1945.
Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ocenil ve svém projevu zejména skutečnost, že poctu vojákům, padlým za naši svobodu, přišlo vzdát také mnoho mladých lidí, kteří sami válku nezažili. V této souvislosti připomněl pokusy o znevažování významu obětí druhé světové války, poškozování jejich hrobů a pomníků. „K takovým věcem nemůžeme nečinně přihlížet,“ řekl hejtman a vyzval: „Važme si takových hodnot jako je svoboda a demokracie. Važme si těch, kteří za ni položili své životy.“
Památku bojovníků, padlých v dubnu 1945 u Ořechova uctili v sobotu slavnostním nástupem také členové klubů vojenské historie z celé ČR. Podle údajů dobového tisku v této bitvě položilo své životy 960 vojáků Rudé armády a 275 příslušníků německé Wehrmacht. Dramatické události posledních dnů války se bolestně dotkly také Ořechova, jehož 20 obyvatel zahynulo, 176 domů bylo úplně zničeno a žádné z více než 600 stavení obce nezůstalo nepoškozeno.