24. 4. 2009 Zdravotnictví, doprava a cesty z krize v centru pozornosti

Zdravotnictví, doprava a cesty z krize v centru pozornosti

Čtvrté zasedání Rady Asociace krajů České republiky ve třetím volebním období se v pátek 24. dubna uskutečnilo v Brně u příležitosti veletrhu Urbis Invest. Na programu zasedání Rady Asociace krajů v Jihomoravském kraji byla problematika zdravotnictví, financování regionální dopravy, čerpání strukturálních fondů EU a další otázky. Již ve čtvrtek členové Rady jednali s představiteli bankovního sektoru o cestách k lepší dostupnosti úvěrů pro žadatele o evropské peníze z regionálních operačních programů.
Hostem zasedání byl Otakar Motejl, veřejný ochránce práv, rovněž předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek. Veřejný ochránce práv seznámil hejtmany s neutěšenou situací starých a postižených lidí, zejména v domovech důchodců a psychiatrických léčebnách. Příčina je mimo jiné ve velmi nízkém finančním ohodnocení zaměstnanců sociální sféry, které prakticky neumožňuje zaměstnávat zde lidi s kvalifikací. Jako problematický se ukazuje i dopad nového zákona o příspěvcích na sociální péči, které mnozí lidé považují za přilepšení ke svému nízkému příjmu, nikoli za prostředky k nákupu sociálních služeb. To může podle hejtmanů vést k úplnému rozvratu systému poskytování sociálních služeb v ČR.

Již ve čtvrtek večer se členové Rady Asociace krajů setkali s profesorem Janem Švejnarem a diskutovali s ním o možných dopadech světové hospodářské krize na světovou i českou ekonomiku. Hovořili také o možných protikrizových opatřeních v regionech a od profesora Švejnara slyšeli zejména doporučení, aby krajské reprezentace při hledání vnitřních úspor nijak nepodvazovaly investice. Ty mohou být účinným lékem v době krize a dobrým stimulem k nastartování nového růstu.
Grémium hejtmanů se v pátek soustředilo mimo jiné na současnou praxi i budoucnost tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví. „Konstatovali jsme, že rozhodnutí soudů ve středních Čechách a na severní Moravě o předběžných opatřeních nemají precedenční charakter. Kraje nadále pokračují v dosavadní praxi a těm občanům, kteří o to mají zájem, dále nabízejí úhradu poplatků formou daru,“ řekl předseda asociace Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje. Podle něj hejtmani očekávají, že v příštím týdnu Poslanecká sněmovna dokončí jednání o návrhu Moravskoslezského kraje na úplné zrušení tzv. regulačních poplatků. „Formulovali jsme doporučení poslancům a senátorům ČSSD a ustavili vyjednávací tým, který má pomoci najít takové řešení, které by umožnilo, aby zákon prošel. Jinými slovy, jsme připraveni hledat kompromis a využijeme při tom i vlivu našich koaličních partnerů v krajích,“ dodal Hašek. Ten v Jihomoravském kraji počítá s podporou všech politických sil v zastupitelstvu. Vždyť zrušení poplatků by znamenalo úsporu rozpočtu kraje, ze kterého jsou dary poskytovány.

Hejtmani se kriticky vyjádřili k pokračujícím správním řízením zdravotních pojišťoven proti jednotlivým zdravotnickým zařízením krajů. Konstatovali, že ještě před zahájením těchto řízení jednotliví představitelé ministerstva zdravotnictví dopředu oznamovali jak tato řízení dopadnou, včetně výše sankcí. Hejtmani to považují za protiprávní ovlivňování nezávislého správního řízení a hodlají se právní cestou bránit proti případným sankcím pojišťoven, pokud rozhodnutí byla učiněna pod politickým tlakem ministerstva.
Při jednání o dopravní problematice se hejtmani soustředili zejména na existenci více než třímiliardové ztráty Českých drah z regionální osobní dopravy, jejíž úhradu monopolní železniční dopravce požaduje od krajů. Nabídka ministra dopravy z poslední doby na úhradu 1,2 miliardy z prostředků resortu, je podle hejtmanů určitým krokem vpřed, ale je to návrh, který ministr Bendl nekonzultoval s kraji, ačkoli to slíbil. I kdyby letos zbývající dvě miliardy uhradilo ministerstvo financí, toto řešení podle členů Rady Asociace krajů nic neříká o budoucnosti. Kraje se obávají, že v příštím roce by opět peníze na úhradu ztráty chyběly a proto chtějí systémové řešení. To si v každém případě vyžádá legislativní změny, jež umožní financovat ztrátovou část osobní dopravy přímo ze státních prostředků, nebo změnu rozpočtového určení daní tak, aby kraje na úhradu ztrát měly peníze.
„Založili jsme také komisi, která bude na začátku příštího roku připravovat velkou výzvu na nákup kolejových vozidel pro regionální dopravní síť. Připravíme podmínky společně, abychom zabránili situaci, že by regionální vozidla nemohla překračovat hranice krajů. Chceme moderním způsobem zajistit kolejovou osobní dopravu v krajích a využít na to evropské peníze,“ řekl místopředseda Asociace krajů ČR a hejtman Pardubického kraje Radko Martínek po zasedání rady. Podle Martínka by výzva pro každý Regionální operační program měla hodnotu půl miliardy až 600 milionů korun, což při počtu sedmi Regionálních operačních programů znamená až 4,2 miliardy korun.