Informace č.j.: JMK 8004/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor právní a organizační

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

                Čj.                                      SpZn.                                  Vyřizuje/linka                                          Brno

JMK 8004/2007                      S - JMK 8004/2007 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                         25. 1. 2007                 

 

 

Uplatňování metodiky MMR – změny k ÚP Města Brna 1994 – písm. b) - poskytnutí informace

 

 

Vážení,

 

dne 12. 1. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – uplatňování metodiky MMR – změny k ÚP Města Brna 1994“ (dále jen „Žádost“).

 

V souladu s interními předpisy je k vyřízení písm. b) Žádosti příslušný odbor právní a organizační Krajského úřadu.

 

Dle písm. b) Žádosti požadujete s odkazem na „závaznou metodiku vydanou nadřízeným orgánem územního plánování,MMR, pro postup orgánu územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti ve smyslu paragrafu 21 vyhlášky č. 135/2001“ předat „kopii korespondence s pořizovatelem ve věci předmětného územního plánu za celou‘ období od 1.1.2002 do konce roku 2006“.

 

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujete k písm. b) Žádosti Vámi požadované informace, a to:

1.      Předání schválených změn ÚpmB 2004-I-18. soubor (včetně přílohy -Registrační list),

2.      Předání schválených změn ÚpmB B42/02-I a B43/02-I (včetně přílohy -Registrační list
a Seznam předávané dokumentace schválených změn ÚPmB – Změny ÚPmB 42/02
a B43/02-I),

3.      Předání schválené změny ÚpmB 54/04 - nultá etapa (včetně přílohy - Registrační list),

4.      Seznam předávané dokumentace schválených změn ÚpmB - 2003-II-17. soubor, 2002-II-15. soubor (včetně přílohy - Registrační list  ke změnám 2003-II-17. soubor),

5.      Seznam předávané dokumentace schválených změn ÚpmB - 2002-I-14. soubor , B44/02-I, 2002-II-15. soubor (včetně přílohy - Registrační list  ke změně B44/02-I),

6.      Seznam předávané dokumentace schválených změn ÚpmB - 2003-I-16.soubor
(včetně přílohy - Registrační list),

7.      Registrační list změny ÚpmB – změny 2004-II-19.soubor,

8.      Registrační list změny ÚpmB – změny z 16.,17. a 18.souboru,

9.      Registrační list změny ÚpmB – změny 2003-I-16.soubor,

10.  Registrační list změny ÚpmB – změna B58/02-II,

11.  Registrační list změny ÚpmB – změny 2002-II-15.soubor,

12.  Registrační list změny ÚpmB – změny 2002-I-14.soubor.

 

 

Pro úplnost Krajský úřad uvádí, že z příloh uváděných v korespondenci jsou přikládány pouze registrační listy, ostatní přílohy nesouvisí s uplatňováním předmětné metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR (viz předmět písm. b) Žádosti).

 

 

Žádnou další korespondenci ve smyslu písm. b) Žádosti Krajský úřad nemá k dispozici.

 

 

           

            S  pozdravem

 

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                        vedoucí odboru právního a organizačního 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: dle textu (29 A4 jednostranných)