Informace č.j.: JMK 52483/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                   ČJ.                                                Sp.Zn.                                                        Vyřizuje/linka                               Brno
ze dne                                 JMK 52483/2009                      S-JMK 52483/2009 OKP                      Krásná/541651233                     23. 4. 2009
 
 
„zadlužení kraje a investice kraje do R43 a R52“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 11. 4. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – zadlužení kraje a investice kraje do R43 a R52“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Podle přiloženého článku je v situaci, kdy kraj nemá finanční prostředky navrhováno dále zadlužit kraj a ‚investrovat‘ zejména do R43 a R52, což nejsou podle zákona silnice, které patří kraji.
Požadujeme předat veškerou korespondenci a veškeré dokumenty, které dokládají jak, kdy a kolik milionů Kč plánuje ‚kraje inestovat‘ do R43 a R52.
Je požadována veškerá korespondence a veškeré dokumenty v dané věci od 1.1.2008.
Dokumenty existující elektronicky požadujeme elektronicky.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence listinná, emailová i faxová, přijatá i odeslaná, zápisy/záznamy z jednání i dokumenty předané osobně.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. Vám přílohou předáváme tiskovou zprávu ze dne 8. 4. 2009 s názvem „Mozek hledá cesty z krize“ a to v souladu s Vaším požadavkem „Dokumenty existující elektronicky požadujeme elektronicky“. Povinný subjekt nemá žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Vaší Žádosti a není ani povinen takovéto informace mít.
           
 
S pozdravem
 
                                                                                                                         Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                            vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Příloha: dle textu (elektronicky)
 
IČ                              DIČ                                 Telefon                         Fax                             E-mail                                                  Internet
70888337                  CZ70888337                   541651111                  541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz