Informace č.j.: JMK 52481/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                     ČJ.                                               Sp.Zn.                                                         Vyřizuje/linka                             Brno
ze dne                                   JMK 52481/2009                     S-JMK 52481/2009 OKP                      Krásná/541651233                   22. 4. 2009
 
 
„zpráva Mozku“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 11. 4. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – zpráva Mozku“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Podle přiloženého článku byla vypracována zpráva ‘Mozku‘, kde je doporučováno urychlení zahájení R52, R43 a R55.
Požadujeme předat tuto zprávu v elektronické formě na CDROM.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
Ke dni podání Vaší Žádosti nabyla povinným subjektem vypracována žádná Vámi požadovaná „zpráva ‘Mozku‘ “ ani žádný jiný takovýto dokument. S odkazem na § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., uvádíme, že Vámi požadovaná informace neexistuje.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                                            Mgr. Martin Mikš
                                                                                                            vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                                               v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                                                    vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                                                  odboru kontrolního a právního
 
 
 
IČ                               DIČ                               Telefon                        Fax                               E-mail                                                 Internet
70888337                  CZ70888337                  541651111                 541651289                    posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz