23. 4. 2009 Asociace krajů ČR: Krize nesmí ohrozit čerpání evropských dotací v regionech

Asociace krajů ČR: Krize nesmí ohrozit čerpání evropských dotací v regionech

Světová ekonomická krize začíná ohrožovat realizaci projektů v regionech, financovaných z fondů Evropské unie. Představitelé Asociace krajů České republiky a finančních institucí, působících na českém trhu se ve čtvrtek 23. dubna u příležitosti veletrhu Urbis Invest setkali v areálu brněnského výstaviště u kulatého stolu, aby hledali společné řešení.
Předseda Rady Asociace krajů ČR, jihomoravský hejtman Michal Hašek, řekl na odpolední tiskové konferenci, že stále častěji nastává situace, kdy zájemce o čerpání prostředků z Evropské unie projde úspěšně komplikovaným posuzováním svého projektu v rámci Regionálního operačního programu (ROP), ale ten nakonec není realizován. Žadatel totiž není schopen zajistit si vlastní finanční podíl, nezbytný k financování projektu. Banky mu z nejrůznějších důvodů nepůjčí. Přitom právě čerpání evropských prostředků může být jedním z velmi silných protikrizových opatření ve chvíli, kdy na regiony dopadá hospodářská recese.
Hejtmani se proto ve čtvrtek u kulatého stolu s bankovní asociací dohodli na vytvoření pracovní skupiny, která má vytvořit společné pracovní postupy při oceňování bonity žadatelů i kvality projektů tak, aby žadatelé, kteří uspějí ve schvalovacích procesech u jednotlivých Regionálních operačních programů, uspěli také u bank a jejich záměry se tak mohly realizovat. Podle místopředsedy Asociace krajů ČR, pardubického hejtmana Radka Martínka, hraje roli také nedávné rozhodnutí ministra financí o tom, že u evropských fondů nemohou být uplatňovány zástavy. „To je závažné rozhodnutí. Ukazuje se, že pro banky by mohlo být zásadním problémem při poskytování finančních prostředků. Proto jsme se dohodli, že také tato část problému bude předmětem řešení ve společné komisi,“ řekl Martínek.

Michal Hašek připomněl další problém – kurzové riziko plynoucí z pohyblivého kursu české koruny vůči evropské měně. „Pokud nedojde k dohodě mezi vládou, regiony a bankami, leží dnes kurzové riziko fakticky na krajích. Jen pro ilustraci: při posílení kursu Kč vůči Euru o jednu korunu přicházejí Regionální operační programy (ROP) o šest miliard korun. Následky nesou řídicí orgány jednotlivých regionů soudržnosti, případně kraje. Ale my si nemůžeme dovolit v situaci, kdy krajům ministerstvo financí předpovídá výpadky příjmů ve stamilionech, ještě kraje do budoucna zatížit tím, že na konci finančního období případně ponesou kurzové riziko opět v řádech stovek milionů,“ řekl Hašek a ocenil, že bankovní asociace přijala pozvání hejtmanů k diskusi o možných cestách řešení aktuálních problémů.
„Dnešním dnem začala konstruktivní jednání s představiteli finančních institucí a já mohu říci, že existuje společná ochota hledat způsoby jak podporovat sociálně ekonomický rozvoj krajů,“ konstatoval místopředseda Asociace krajů Radko Martínek.