22. 4. 2009 Jednání ředitelů krajských úřadů

Jednání ředitelů krajských úřadů

Ve středu 22. dubna se v prostorách Administrativního a školicího centra JMK v Brně za účasti ředitele Krajského úřadu JMK Jiřího Crhy uskutečnila porada náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka s řediteli krajských úřadů. Mezi témata porady patřila kromě jiného příprava na zavedení datových schránek a implementace eGovernmentu v území.