21. 4. 2009 Pracovní setkání k otázkám After-care

Pracovní setkání k otázkám After-care

V úterý 21. dubna se v brněnském hotelu Holiday Inn uskutečnila Pracovní snídaně k otázkám After-care (program následné péče o investory). Akce, jejímž cílem bylo seznámit s postupy a návrhy na zlepšování podmínek pro investory a podnikatele v Jihomoravském kraji s ohledem na dopad celosvětové ekonomické krize na region, se zúčastnili představitelé JMK v čele s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem. Ten přítomné podnikatele a investory seznámil s ekonomickou situací v Jihomoravském kraji a s opatřeními pracovní skupiny MOZEK na eliminaci dopadů hospodářské krize na region.
Hejtman Hašek mj. informoval přítomné o chystaném rozvoji brněnského letiště a projektu zdejšího logistického centra. Za možný zároveň označil v budoucnu vznik obdobného logistického centra v Břeclavi s eventuálním propojením Vídně a Břeclavi vodní cestou. „Bylo by to výhodné i pro jihomoravské zemědělce, kteří by tak mohli část produkce exportovat po vodě,“ dodal. Hejtman Hašek zároveň oznámil, že se 28. května 2009 uskuteční mimořádné zasedání krajského zastupitelstva, na kterém se budou projednávat dopady hospodářské a finanční krize na Jihomoravský kraj včetně změny krajského rozpočtu a dotačních programů.
O zvýšení ekonomického potenciálu v regionu cestou realizace projektů Regionální inovační strategie JMK (www.risjmk.cz ) hovořil na pracovní snídani člen Rady JMK Milan Venclík. Aktuální problematické okruhy v oblasti After-care v regionu představil vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK Ivo Minařík.