Informace č.j.: JMK 4364/2007

Jihomoravský kraj

Odbor kontroly

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.                                          SpZn.                                                  Vyřizuje/linka                                  V Brně

JMK 4364/2007                  S- JMK 4364/2007OKO                 Salneková/1264                              18.1.2007

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel Vaši „žádost o informace podle zákona 106/99 – 93 RJMK bod 5“. V této žádosti, vedené pod SpZn.: S – JMK 4364/2007 OKO ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ)  požadujete zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předložené k bodu 5 na 93. zasedání RJMK.

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje Vám kompletní materiál, který byl předložen k bodu 5 na 93. zasedání RJMK – Petice proti dosavadnímu stavu autobusové dopravy v obci Heršpice, na základě Vaší žádosti poskytuje v elektronické podobě na e-mailovou adresu.

 

S ohledem na skutečnost, že výše uvedené požadované informace obsahují osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb. a Krajskému úřadu JMK jako správci nebyl dán subjektem údajů souhlas k jejich zpracování, byly tyto informace s odkazem na ustanovení § 8a zákona
č. 106/1999 Sb., z poskytnuté informace vyloučeny a Krajský úřad JMK rozhodl o částečném odepření informace a vydal rozhodnutí č.j. JMK 8639/2007 ze dne 18.1.2007, které Vám bude zasláno poštou.

 

S pozdravem

           

 

                                                                                 

             Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru kontroly

                        

 

 

Příloha: dle textu