20.4. 2009 Hejtman Hašek předsedou Dozorčí rady Vinařského fondu ČR

Hejtman Hašek předsedou Dozorčí rady Vinařského fondu ČR

V pondělí 20. dubna jednala v Brně poprvé po svém zvolení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR Dozorčí rada Vinařského fondu ČR. Předsedou byl jednomyslně zvolen jihomoravský hejtman Michal Hašek, místopředsedou Jiří Papež, předseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR. Členové dozorčí rady schválili účetní závěrku a také výroční zprávu fondu za rok 2008. Projednali také plán kontrolní činnosti na letošní rok a stanovili si priority svého funkčního období. Více informací o Vinařském fondu ČR najdete na www.vinarskyfond.cz .