18. 4. 2009 Zámek v Miloticích zdobí nová alej

Zámek v Miloticích zdobí nová alej

U příležitosti Dne památek byla v sobotu 18. dubna v Miloticích na Hodonínsku slavnostně ukončena významná historická událost – největší zásah do zámeckého parku za posledních 150 let. Během jara zde bylo vykáceno a opět vysazeno na 150 jírovců. Staré, většinou poškozené kaštany byly nahrazeny mladými 5 - 7 metrů vysokými jedinci dovezenými z Nizozemí.
Poslední strom symbolicky zasadil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který vysoce ocenil práci všech, kdo se zasazují o uchování a obnovu parků, zahrad, ale i stromořadí ve volné krajině. Právě on na začátku března vyzval dopisem ostatní hejtmany v ČR, aby se postavili proti živelnému kácení alejí kolem silnic.
Na obnovu historického parku, který byl v původní podobě francouzské okrasné zahrady založen na počátku 18. století, vynaložil Národní památkový ústav částku 4, 159 mil. Kč. Z toho 90 procent pokryla dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životního prostředí.