Informace č.j.: S-JMK 39189/2009 OE

Jihomoravský kraj

Odbor ekonomický Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

 

 


 

    č.j.                                   Naše č.j.                                                                     Vyřizuje/linka              Brno         

JMK 39189/2009            S-JMK 39189/2009 OE                                          Trojancová/1292         23.3.2009

 

 

 

 

 

Poskytnutí informace o využití externích právních služeb

 

 

 

dne 17.3.2009 Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel Vaši žádost o informaci „o využití externích právních služeb Krajským úřadem v roce 2008“.

 

K výše uvedenému sdělujeme, že  v roce 2008 Jihomoravský kraj  využil externí právní služby a poradenství. Výdaje za tyto služby jsou evidovány na položce 5166 Konzultační, poradenské a právní služby. Celkový objem poskytnutých plateb za takovéto služby činil 12 760 605,53 Kč.

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Ludmila Hrachovinová, v.r.

                                                                                               vedoucí odboru ekonomického