17. 4. 2009 Míst na středních školách je dostatek

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2009/10

Pro školní rok 2009/2010 probíhá přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách poprvé podle nového modelu, kdy již do 1. kola přijímacího řízení mohou uchazeči o studium podat 3 přihlášky. Od 22. dubna 2009 začnou školy vydávat rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke střednímu vzdělávání. Přijatí uchazeči pak mají povinnost do 5 pracovních dnů ode dne, kdy jim bylo doručeno rozhodnutí o přijetí, odevzdat řediteli střední školy, na kterou byli přijati, zápisový lístek. Pokud v této lhůtě zápisový lístek neodevzdají, vzdali se tím práva být přijati za žáka příslušné střední školy.

S tímto modelem přijímacího řízení nejsou žádné zkušenosti, nicméně je pravděpodobné, že po 1. kole přijímacího řízení bude více nepřijatých uchazečů než v předchozích letech (na každou školu budou přijati ti nejlepší, kteří se přihlásili, takže někteří uchazeči budou přijati na všechny tři školy, na které si dali přihlášku, zatímco mnozí uchazeči, kteří by v předchozích letech byli bez problémů přijati, zůstanou po 1. kole přijímacího řízení neumístěni).

Míst na středních školách je však více než dostatek, pro 11 099 žáků 9. tříd je jen na středních školách zřizovaných Jihomoravským krajem připraveno 14 929 volných míst. V případě, že žák nebude v 1. kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole, je třeba zjistit informaci o tom, které střední školy ještě mají volná místa a vyhlašují 2. kolo přijímacího řízení. Tato informace je zveřejněna na www.jmskoly.cz . Již v současné době jsou na této webové stránce zveřejněny informace o školách, které v určitých oborech vzdělání obdržely do 1. kola přijímacího řízení méně přihlášek, než kolik nabízejí volných míst a vědí tedy určitě již nyní, že 2. kolo přijímacího řízení u nich proběhne. Mnoho škol se v tomto přehledu objeví po 1. kole přijímacího období po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, což bude na přelomu dubna a května. Uchazeči, kteří nebyli přijati ke vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení, tak budou mít možnost hlásit se do druhých, případně dalších kol přijímacího řízení.


Mgr. Jiří Janda
člen Rady Jihomoravského kraje