Informace č.j.: JMK 1669/2007

Jihomoravský kraj

Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK 1669/2007                       S-JMK 1669/2007 OPO              Mgr. Krejčí/541658855             17. 1. 2007                                            

 

Přepis zvukového záznamu z 15. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje  - poskytnutí informace

 

 

Vážený pane,

 

            dne 4. 1. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické verze doslovného přepisu zvukového záznamu z 15. ZJMK“.

 

Krajský úřad disponuje vždy pouze zvukovým záznamem z jednání Zastupitelstva Jihomoravského kraje a tudíž nemá k dispozici doslovný přepis zvukového záznamu z 15. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Z žádného právního předpisu nevyplývá pro povinný subjekt povinnost vyhotovovat přepis zvukového záznamu z jednání zastupitelstva.

 

Dle ustanovení odst. 3 § 4 zákona č. 106/1999 Sb. nejsou povinné subjekty povinny měnit formát nebo jazyk informace, pokud by taková změna byla pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. Dle názoru povinného subjektu jsou v tomto případě splněny podmínky uvedeného ustanovení, a proto Vám poskytujeme zvukový záznam z 15. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje na přiloženém nosiči CD.

 

            S  pozdravem

 

 

                                                                                   JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                      vedoucí odboru právního a organizačního