16. 4. 2009 Vyhlášení urbanisticko-architektonické soutěže „Archeopark Mikulčice – Kopčany – česká část“

Vyhlášení urbanisticko-architektonické soutěže „Archeopark Mikulčice – Kopčany – česká část“

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 16. dubna 2009 schválila vyhlášení urbanisticko-architektonické soutěže o návrh ideového řešení „Archeopark Mikulčice – Kopčany – česká část“ i soutěžní podmínky této soutěže. Rada JMK zároveň jmenovala členy a náhradníky poroty pro hodnocení soutěžních návrhů.
Předmětem soutěže je zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu na řešení areálu národní kulturní památky Slovanské hradiště v Mikulčicích jako kompozičně významného prostoru, který je zapotřebí rozvinout na úroveň jeho světového významu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky – urbanisticko-architektonické soutěže „Archeopark Mikulčice – Kopčany – česká část“ - je do 1 mil. Kč bez DPH.
Soutěžní podmínky a podklady lze vyzvednout v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 v Brně, na odboru kultury a památkové péče, v kanceláři č. 225 A, kontakt: Ing. Kateřina Hrubá, tel: 541652315, e-mail: hruba.katerina@kr-jihomoravsky.cz, případně na sekretariátu odboru kultury a památkové péče, kancelář. č. 221 A, kontakt: paní Ivana Fleková, tel: 541652322, v termínu od 20. 4. 2009 do 6. 5. 2009, a to každé pondělí a středu od 8.00 do 16.00 hod. Podklady budou připraveny k předání v digitální podobě na nosiči CD proti podpisu.
(Podrobná tisková zpráva: ZDE ).

Další informace k vyhlášené soutěži včetně textu soutěžních podmínek jsou k dispozici zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=105194&TypeID=2 .