Informace č.j. JMK 53225/2009

 

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

                                                                                                                                                         

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 53225/2009                   Suchá /1522                                                 15.4.2009

 

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 1.3.2009, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 30966/2009, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze CD s veškerými informacemi, které se týkají jednání nám. Půčka v Brně dne 18.2.2009.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů

                                                                    

 

Přílohy: 1 x CD

 

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      ovv@kr-jihomoravsky.cz                      www.kr-jihomoravsky.cz