Informace č.j. JMK 53252/2009

 

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

                                                                                   

 Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 53252/2009                   Suchá /1522                                                 15.4.2009

 

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Vážený pane,

 

na základě Vašich žádostí ze dne 10.4.2009, které jsou na KrÚ JMK evidovány pod č.j.: JMK 52452/2009, JMK 52455/2009 a JMK 52456/2009, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopie kompletních materiálů schválených  v bodech  č. 66 (Rada JMK schválila usnesení bez písm. b) a 69 na 17. RJMK. Materiál k bodu č. 45 na 15. RJMK byl z projednávání stažen.  

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů

                                                                    

 

Přílohy: dle textu

 

 
                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      ovv@kr-jihomoravsky.cz                      www.kr-jihomoravsky.cz