15. 4. 2009 Převzali petici proti kácení stromů

Převzali petici proti kácení stromů

Petici s podpisy 25 tisíc lidí, protestujících proti kácení stromořadí podél silnic ve všech krajích České republiky, předali 15. dubna představitelé sdružení Arnika hejtmanům všech krajů. Signatáři petice žádají hejtmany, aby zastavili plošné kácení alejí, začali o stromy pečovat a mysleli i na výsadbu nových stromořadí podél silnic. V zastoupení jihomoravského hejtmana Michala Haška, který odjel na pracovní návštěvu Chorvatska, petici ve středu z rukou právníka sdružení Arnika Lukáše Matějky převzal jeho náměstek Václav Božek a radní Ivo Polák.
Signatáři petice, mezi nimiž je řada významných osobností české kultury a vědy, vyjádřili znepokojení nad množstvím stromů, jež v posledních třech letech padly za oběť plošnému kácení alejí podél cest a silnic. Vyzývají hejtmany, aby se proti kácení postavili praktickými kroky. „Jsem přesvědčen, že stromy patří do krajiny, a že nejsou primární příčinou množství nehod na našich silnicích. Tou je především nekázeň řidičů . Stromy za to nemohou,“ řekl náměstek hejtmana Václav Božek. Podpořil tak myšlenku hejtmana Haška, který se jako předseda Asociace krajů ČR letos v březnu od praxe plošného kácení alejí distancoval a vyzval dopisem všechny hejtmany, aby se zachovali stejně.
Jako symbol obnovy stromořadí převzal náměstek hejtmana od představitelů Arniky sazenici kaštanu a ilustraci Vladimíra Jiránka, vyzývající k péči o stromy.