14. 4. 2009 Konference jednala o sociálních službách nízkoprahových zařízení

Konference jednala o sociálních službách nízkoprahových zařízení

O sociální službě nízkoprahových zařízení pro děti a mládež jednali 14. dubna účastníci konference Přesčas v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Akce se uskutečnila pod záštitou hejtmana Michala Haška, v jejím úvodu vystoupil člen Rady JMK Jiří Altman. Cílem konference bylo popsat aktuální stav těchto zařízení, problematiku její dlouhodobé finanční udržitelnosti a napomoci tak dalšímu rozvoji nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. V rámci konference byla zahájena tematická výstava ve foyer krajského úřadu, kde se představují jednotlivá nízkoprahová zařízení v Jihomoravském kraji. Více o akci najdete na : http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1993 .