9. 4. 2009 Hlavním tématem blanenského jednání byla R43

Rada Jihomoravského kraje zasedala v Blansku

Čtvrtečním jednáním (9. 4. 2009) v Blansku pokračovala Rada Jihomoravského kraje v tradici pracovních zasedání v jednotlivých okresech. Jejich cílem má být lepší poznání problematiky sedmi regionů, navázání bližších kontaktů se zákonodárci zvolenými v těchto okresech, stejně jako se starosty měst a obcí.
Hlavními tématy blanenského jednání byly aktuální problémy na trhu práce, dotace z rozpočtu kraje a rychlostní komunikace R43. Odpolední program druhé výjezdní rady pokračoval návštěvou členů krajské rady v jednotlivých místech okresu. Hejtman Michal Hašek s radním Ivo Polákem navštívili chráněné bydlení Velan v Klepačově, na jehož rozšíření kraj nedávno přispěl a předali zde jeho obyvatelům dar – nový vysavač. Další členové rady zavítali mj. do Boskovic a Letovic.
Další výjezdní jednání krajské rady se uskuteční v květnu ve Vyškově.