7. 4. 2009 K vidění je jedinečná prezentace pravěkého umění

K vidění je jedinečná prezentace pravěkého umění

Věstonická Venuše a další unikáty světového významu, jako například rytina na mamutím klu z Pavlova nebo plastika lvice v pohybu, jsou od 7. dubna k vidění v brněnském Pavilonu Anthropos. Zahájení jedinečné výstavy „Nejstarší umění střední Evropy“ se zúčastnil též jihomoravský hejtman Michal Hašek.
Na relativně malém prostoru je možné vidět velké množství výtvarných děl z období pravěku - kromě exponátů ze sbírek archeologických ústavů v České republice se organizátorům podařilo získat i výpůjčky unikátních artefaktů od institucí z dalších evropských zemí. Význam výstavy umocňuje její načasování v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. I z tohoto důvodu přispěl Jihomoravský kraj na její pořádání významnou částkou z krajského rozpočtu. Tradice Pavilonu Anthropos má své kořeny v období první republiky. Dnešní pavilon vznikl v roce 1962 a před třemi lety prošel rozsáhlou rekonstrukcí. V současnosti tak opět přibližuje díky moderní audiovizuální technice nejstarší dějiny osídlení Moravy i celého evropského kontinentu. Expozice je svého druhu jednou z největších a nejmodernějších v Evropě.