7. 4. 2009 Seriál porad se starosty započal

Začaly porady starostů s krajem

Setkáním starostů okresu Brno – venkov s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem, ředitelem krajského úřadu Jiřím Crhou a dalšími vedoucími pracovníky krajské samosprávy i státní správy v sále Břetislava Bakaly v Brně odstartovala 7. dubna série porad starostů s představiteli regionu.
Další setkání se konají 8. dubna ve Vyškově a Blansku, 14. dubna ve Znojmě, 15. dubna v Břeclavi a Hodoníně. Na programu těchto setkání je naplňování zákona o eGovernmentu v kraji, informace o změnách legislativy, jež se úzce dotýkají činnosti místních samospráv, aktuální informace z oblasti financování obcí, evidence kulturních památek, zpracování územních plánů, aktuální výzvy operačních programů, umožňujících získat prostředky Evropské unie k spolufinancování projektů obcí a mikroregionů. Starostové na setkáních s představiteli kraje získávají informace o dotačních programech, komunitním plánování sociálních služeb a dalších tématech. Součástí porad je ve všech okresech také informace představitelů úřadů práce o aktuálním vývoji politiky zaměstnanosti.