3. – 5. 4. 2009 Dialog uprostřed Evropy

Dialog uprostřed Evropy

Ve dnech 3. až 5. dubna hostil brněnský Besední dům XVIII. Brněnskou konferenci – Dialog uprostřed Evropy. Vůdčím tématem letošního ročníku, nad kterým přijal záštitu hejtman Michal Hašek, byla kritická reflexe našich demokracií a otázka „Kde leží hranice demokracie ve střední Evropě?“. Úvodní slovo na konferenci za Jihomoravský kraj přednesl předseda finančního výboru zastupitelstva Zdeněk Dufek. Akci zorganizovalo německé sdružení Ackermann-Gemeinde spolu s českou Nadací Bernarda Bolzana.