Informace č.j.: JMK 42821/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                      ČJ.                                                 Sp.Zn.                                                            Vyřizuje/linka                           Brno
ze dne                                   JMK 42821/2009                       S – JMK 42821/2009 OKP                       Zich/541651219                      3.4.2009
 
 
„Zadost o informace dle zakona 106/99 – Cestaing. Pospíšila do Bruselu 23.-25. 2 2009“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 24. 3. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zadost o informace dle zakona 106/99 – Cesta ing. Pospisila do Bruselu 23.-25. 2. 2009“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti je uvedeno:
Požadujeme predat
a)      kopie veskere korespondence, ktera predchazela teto konkretni ceste
b)      kopii itinerare pro celou cestu Brno – Brusel - Brno
c)      kompletního vyuctovani cesty ing. Pospisila vcetne kopii letenek, uctu za ubytovani, uctu za mimoradna vydani, dolozeni cest autem, atd., veskere korespondence ve veci objednavek letenek a ubytovani, faktur za letenky a ubytovani.
d)      kopii veskerych dokumentu, ktere ing. Pospisil a soucasne cestující osoby v Bruselu ziskali a predali.
e)      sdeleni, s kterymi konkretnimi osobami v Bruselu ing. Pospisil jednal, kdy a kde tato jednani probehla, o co se pri techto jednanich jednalo a jakych zaveru bylo docileno. Soucasne pozadujeme predat zaznamy/zapisy z techot jedna a kopii cestovni zprávy ing. Pospíšila.
f)        kopie veskere korespondence, ktera nasledovala po teto konkretni ceste a byla v souvislosti s ni.
 
Korespondenci se rozumi veskera korespondence pismena, faxova, i emailova, prijata i odeslana “.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
k písm. a-f) Žádosti:
  • Povinný subjekt požadované informace nemá, protože se zahraniční cesta pana radního Ing. Jaroslava Pospíšila do Bruselu neuskutečnila.
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona 106/1999 Sb. povinný subjekt k této věci nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                              Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního