1. 4. 2009 Kraj organizoval mezinárodní seminář o vědě a výzkumu v Bruselu

Kraj organizoval mezinárodní seminář o vědě a výzkumu v Bruselu

Všechny kraje ČR ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro vědu a výzkum (CZELO) zorganizovaly dne 1. dubna ve Výboru regionů v Bruselu mezinárodní seminář s názvem "Regiony znalostí a Lisabonská strategie". Hlavním organizátorem akce, která proběhla v rámci Evropského roku kreativity a inovace a českého předsednictví, byl Jihomoravský kraj. Seminář moderoval radní Jihomoravského kraje Miloš Šifalda. Vystoupení zástupců Evropské komise, Lisabonské platformy Výboru regionů, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Jihomoravského inovačního centra a CZELO byla zaměřena na propojování strukturálních fondů s komunitárními programy za účelem rozvoje výzkumu a vývoje v regionech. Seminář byl doplněn o malou výstavku a prezentaci většiny výzkumných projektů či technologických parků fungujících či připravovaných v českých regionech. Semináře se zúčastnilo přes 160 účastníků z řad Evropské komise, Evropského parlamentu, Rady EU, českých a zahraničních regionů a lidí pracujících v oblasti vědy a výzkumu. Cílem semináře bylo představit zainteresovaným pracovníkům evropských institucí jednotlivé vědecko-výzkumné projekty, které jsou připraveny k financování z evropských fondů. Jednalo se o ojedinělou společnou prezentaci většiny významných vědecko-výzkumných projektů připravovaných v České republice. Prezentace jednotlivých řečníků naleznete zde: http://czelo.cz/detail_/?news=1062  .