31. 3. 2009 Hejtman navštívil klášter Porta coeli v Předklášteří

Hejtman navštívil klášter Porta coeli

Klášter Porta coeli v Předklášteří u Tišnova navštívil v úterý 31. března hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Seznámil se zde se stavem přilehlých hospodářských budov a s plány na památkově šetrnou rekonstrukci jedné z nich pro potřeby rozšíření počtu pracovních míst v mikroregionu Tišnovska.
Na hejtmana se obrátili představitelé Předklášteří se žádostí o možnou spoluúčast Jihomoravského kraje na společném projektu obce, kláštera a společnosti Thuasne CR, která má zájem rozšířit v Předklášteří dosavadní výrobu textilních ortéz, kompresívních obleků podporujících léčbu jizev po popáleninách a dalších zdravotních pomůcek. Rekonstrukce a následné využití jednoho z chátrajících objektů někdejšího hospodářského dvora cisterciáckého kláštera k tomuto účelu by umožnila rozšíření zaměstnanosti v místě. „Jde o sto pracovních míst,“ informovala ředitelka výroby Stanislava Ježková, která hejtmana seznámila s plány společnosti. Hejtman Michal Hašek, který si v doprovodu starosty Předklášteří Antonína Nahodila a převorky konventního řádu cisterciaček Anežky Hasoňové prohlédl hospodářské budovy i dosavadní výrobní prostory společnosti Thuasne CR, na závěr řekl: „Zvýšení zaměstnanosti v kterémkoli mikroregionu by kraj měl podle svých možností přispět. Navrhnu radě, aby podpořila žádost o mimořádnou dotaci.“