31. 3. 2009 Krajská rada zasedala na letišti

Krajská rada zasedala na letišti

Přímo v areálu letiště v Brně-Tuřanech jednala 31. března Rada Jihomoravského kraje. Její členové schválili Pětiletý program rozvoje letiště Brno – Tuřany na období 1. 5. 2009 – 30. 4. 2014. Rada zároveň požádala nájemce letiště společnost LETIŠTĚ BRNO a.s. o neprodlené zadání a zpracování aktualizace Výhledové studie letiště Brno-Tuřany z roku 2000 v návaznosti na Urbanistickou studii rozvojových zón letiště Brno – Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice (2006).
Jak oznámil hejtman Michal Hašek, pětiletý program rozvoje letiště obsahuje mj. komplexní elektronické zabezpečení letiště : „S jeho stavbou se začne ještě letos a náklady dosáhnou 70 až 100 milionů korun. Na dalších 15 milionů korun přijde speciální požární vozidlo pro letištní posádku a na zhruba 40 milionů stavba nové hasičské zbrojnice. Další investiční akcí bude rozšíření odbavovacího prostoru za přibližně 30 milionů korun. Letiště musí splňovat všechna bezpečnostní kritéria a standardy spojené se vstupem země do schengenského prostoru. Bude to nový systém elektronické ochrany letiště, kamerové systémy a další stavební úpravy. Počítáme se zapojením evropských fondů do těchto investic a jejich celková výše by mohla dosáhnout zhruba 70 až 100 milionů korun. Počítá se i s inovací naváděcích přibližovacích systémů, umožňujících přistávání letadel i při nulové viditelnosti,“ řekl hejtman Michal Hašek.
Uvedené investice by měly přispět ke zvýšení provozu letiště z dnešních cca 500 000 odbavených cestujících za rok na zhruba 800 000. S tím souvisí i rozšířený počet pravidelných linek: „Mezi nejžádanější destinace podle průzkumu cestujících patří Paříž, Barcelona, sever Itálie, Moskva Kyjev a další místa v zemích bývalého Sovětského svazu,“ řekl předseda představenstva Letiště Brno a.s. Jiří Filip. Letiště podle něj jedná s několika dopravci a snaží se je získat pro zřízení spojů z Brna. „Šance existují. Nakolik budou naplněny, na to v této chvíli neumím odpovědět,“ řekl předseda představenstva. K dalším záměrům rozvoje brněnského letiště patří také vznik logistického centra, umožňujícího kombinování nákladové letecké, železniční i dálniční dopravy. Náklady na jeho vybudování by podle předsedy představenstva Letiště Brno a.s. Jiřího Filipa dosáhly 1,5 miliardy korun.