25. 3. 2009 Návštěva ruského velvyslance na jižní Moravě

Návštěva ruského velvyslance na jižní Moravě

Návštěvě Jihomoravského kraje věnoval středu 25. března velvyslanec Ruské federace v České republice Alexej Leonidovič Fedotov. V doprovodu generálního konzula RF v Brně Valerije Děrgačeva a atašé Generálního konzulátu RF v Brně Alexeje Kolmanova se setkal s vedením města Brna v čele s primátorem Romanem Onderkou a na čestném pohřebišti brněnského Ústředního hřbitova položil věnec k uctění památky vojáků Rudé armády, kteří položili životy při osvobozování města Brna.
Pietního aktu se zúčastnili také představitelé Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem. Odpoledne hejtman přijal ruského velvyslance na krajském úřadu. Za přítomnosti první náměstkyně Anny Procházkové, náměstka Václava Božka a ředitele Krajského úřadu Jiřího Crhy hovořil s Alexejem Fedotovem o rozvoji kontaktů mezi Jihomoravským krajem a partnerských oblastí v Ruské federaci. Ruský velvyslanec v této souvislosti označil Jihomoravský kraj za „lídra“ v prohlubování kulturní, ekonomické i obchodní spolupráce mezi oběma zeměmi a vyjádřil přesvědčení, že tento trend bude zachován i v budoucnu.
Hejtman Michal Hašek a rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala při této příležitosti podepsali smlouvu, kterou se Jihomoravský kraj zavazuje poskytnout v letošním roce univerzitě dotaci 380 tisíc korun na další pokračování výměny studentů a učitelů mezi Filozofickou fakultou MU a Filologickou fakultou Nižegorodské státní univerzity. Kraj finančně podporuje tuto výměnu již čtvrtým rokem.
Návštěva ruského velvyslance v Brně pak pokračovala besedou s rektory Vysokého učení technického a Masarykovy univerzity a setkáním s krajany. Slavnostní večeři na počest diplomata uspořádala společnost Alta.