Informace č.j.: JMK 8625/2009

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                     ČJ.                                               Sp.Zn.                                                           Vyřizuje/linka                            Brno
ze dne                                   JMK 8625/2009                       S – JMK 8625/2009 OKP                        Zich/541651219                       25.2.2009
 
 
„Žádost o poskytnutí informace“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 20.1.2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Žádost o poskytnutí informace“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti požadujete:
Zaslání investičních plánů Vašeho kraje pro rok 2009, resp. Seznam stavebních akcí, které jsou plánovány na rok 2009 a budou financovány z rozpočtu kraje.
U těchto projektů žádáme o
- název akce
- popis akce
- rozpočet akce
- lokalita akce
- plánovaný termín započetí akce (vlastní stavby)“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 19313/2009 ze dne 6.2.2009 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 864,00 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 5.3.2009.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
  • V příloze Vám zasíláme elektronický přehled investičních stavebních akcí pro rok 2009 financovaných z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                                              Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                                   vedoucí odboru kontrolního a právníh
                                                                
Přílohy: dle textu