Informace č.j.: JMK 33427/2009

 
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                     ČJ.                                               Sp.Zn.                                                          Vyřizuje/linka                              Brno
ze dne                                   JMK 33427/2009                     S - JMK 33427/2009 OKP                     Krásná/541651233                    9. 3. 2009
 
 
„žádost podle zákona o informacích“ - poskytnutí informace
 
 
Vážená paní,
 
dne 5. 3. 2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost podle zákona o informacích“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „Žádám podle zákona o informacích Krajský úřad Jihomoravského kraje a Jihomoravský kraj o sdělení všech stížností, které byly podány na člena Rady Jihomoravského kraje Ing. Pospíšila od 1.1.2006 do 2.3.2009“.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. S odkazem na § 3 odst. 6 téhož zákona uvádíme, že povinný subjekt neevidoval v období od 1.1.2006 do 2.3.2009 žádnou stížnost na člena Rady Jihomoravského kraje Ing. Pospíšila. Vámi požadované informace tedy neexistují.
 
 
S pozdravem
 
                           Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                 Internet
70888337                  CZ70888337                 541651111                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz