24. 3. 2009 Valné shromáždění Regionální rozvojové agentury Jihomoravského kraje

Valné shromáždění Regionální rozvojové agentury Jihomoravského kraje

V úterý 24. března proběhlo zasedání valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Jihomoravského kraje (RRA JM) za účasti zástupců tří zakladatelů - hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, Miroslava Ondruše za Sdružení obcí a měst jižní Moravy a Karla Minaříka za Krajskou hospodářskou komoru jižní Moravy. Valné shromáždění schválilo mimo jiné i rozpočet a zaměření Agentury na rok 2009. Podrobnější zpráva ZDE.