24. 3. 2009 Setkání s Brněnským diplomatickým sborem a zástupci vysokých škol

Setkání s Brněnským diplomatickým sborem a zástupci vysokých škol

Diskusi o současných meziregionálních vztazích s regiony v Ruské federaci, na Ukrajině, v Rakousku, Polské republice a Litvě bylo věnováno úterní setkání hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška a radního Milana Venclíka s představiteli diplomatických zastoupení těchto zemí v Brně.

Hosty byli Valerij V. Děrgačev, generální konzul Ruské federace, Jerzy Antoni Kronhold, generální konzul Polské republiky, honorární konzul Polska Petr Mrkývka, honorární konzul Litevské republiky Petr Sláčala, honorární konzul Rakouské republiky Pavel Kutálek a konzul Ukrajiny Jaroslav Asman. „Hovořili jsme o další spolupráci. Chceme, aby vztahy s partnerskými regiony v zemích, jež přítomní diplomaté zastupují, byly založeny na principu vzájemné výhodnosti. Hodláme podpořit výměnu studentů, kulturní výměnu, chceme aktivně podporovat naše firmy, které mají zájem v partnerských regionech podnikat. Stejně tak jsme připraveni pro naše partnery připravit pracovní semináře a diskuse s představiteli hospodářských kruhů z jižní Moravy,“ řekl hejtman Michal Hašek.

V závěru jednání hejtman Michal Hašek učinil před novináři prohlášení k vytváření tlaku ministerstva vnitra na představitele současných krajských samospráv – celá tisková zpráva ZDE.

V odpoledních hodinách se uskutečnilo též setkání hejtmana Michala Haška a radního Milana Venclíka se zástupci brněnských vysokých škol, na kterém se hovořilo o další spolupráci brněnského vysokého školství s Jihomoravským krajem.