Informace č.j.: JMK 40538/2009

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

 

 

 

 

 

Váš dopis zn./          ČJ.                                 Sp.Zn.                                        Vyřizuje/linka                  Brno
ze dne                      JMK 40538/2009          S – JMK 40538/2009 OKP      Mgr.Salneková/1264        23.3.2009

 

 

Poskytnutí informace

 

 

Vážená paní,

 

            dne 19.3.2009 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) žádající o sdělení všech stížností, které byly podány na hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška od 1.12.2008 do 17.3. 2009.

 

            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám  v příloze tohoto sdělení poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme:

 

Povinný subjekt v požadovaném období od 1.12.2008 do 17.3.2009 neeviduje žádnou stížnost  na Mgr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje.

 

Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.  povinný subjekt nemá.

 

 

            S pozdravem

 

 

                                                                                              Mgr. Martin Mikš

                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního