19. 3. 2009 Prezentace projektu Rekonstrukce haly Rondo

Prezentace projektu Rekonstrukce haly Rondo

Přímo v areálu více než třicet let starého zimního sportoviště se ve čtvrtek 19. března uskutečnila prezentace projektu Rekonstrukce haly Rondo v Brně. Za přítomnosti krajské reprezentace v čele s hejtmanem Michalem Haškem, primátora města Romana Onderky, architektů a autorů projektové dokumentace byl představen plánovaný způsob obnovy tohoto oblíbeného sportovního stánku.
Víceúčelová hala Rondo, jejíž základní kámen byl položen v roce 1975 a současnou podobu má od roku 1982, neprošla od svého dokončení žádnou větší technickou či jinou stavební úpravou. Její rekonstrukce, která má především zásadně zlepšit zázemí pro sportovce, servis pro diváky, novináře i VIP návštěvníky, přinést obnovu prakticky všech sítí uvnitř haly, přestavbu ubytovny a rozšíření celé stavby směrem do ulice Poříčí, by měla přijít na téměř 400 milionů korun.
Jak na tiskové konferenci uvedl hejtman Michal Hašek, město Brno může v tomto záměru počítat s podporou Jihomoravského kraje. „Jsme si vědomi toho, že veřejné finance budou v nastávajícím období velmi napnuté a bude to mít svoje dopady jak na hospodaření kraje, tak na chod měst a obcí. Přesto berte dnešní účast krajských radních na této prezentaci v Rondu jako vážně míněný signál – vedení Jihomoravského kraje je připraveno podle svých možností podpořit projekt rekonstrukce a dostavby haly Rondo,“ řekl hejtman.Řekl, že bude společně s primátorem Brna usilovat o osobní jednání s ministrem financí a hovořit s ním o možném podílu státu na tomto projektu.