19. 3. 2009 Probíhá průzkum spokojenosti občanů

Probíhá průzkum spokojenosti občanů

V současnosti probíhá šetření spokojenosti občanů s činností Krajského úřadu Jihomoravského kraje (KrÚ JMK). Toto šetření se koná již čtvrtý rok. Dotazníkové šetření spokojenosti probíhá formou dotazníků, které mohou občané vyplňovat do cca 26. března 2009 po vyřízení svých záležitostí při odchodu z budovy KrÚ JMK. Občané mohou vyjádřit svoji spokojenost či nespokojenost s činností úřadu formou odpovědí na 16 otázek v pětistupňové škále od „velmi spokojen“ po „velmi nespokojen“. Kromě odpovědí je zde prostor i pro jejich náměty a připomínky.
Podle výsledků loňského šetření bylo s celkovou úrovní činnosti KrÚ JMK převážně spokojeno 79,5 % respondentů. Výrazně pozitivně hodnotili občané zejména slušnost a vlídnost pracovníků KrÚ JMK (zcela a převážně spokojeno 92,5 % respondentů), vstřícnost a aktivní chování (ochotu pomoci, poradit) pracovníků KrÚ (zcela a převážně spokojeno 91%). S rozsahem a kvalitou informací poskytovaných ze strany KrÚ JMK bylo zcela a převážně spokojeno 85,5 % respondentů, převážně a zcela nespokojeno je v této oblasti 3,5% respondentů. Pozitivně hodnotili občané rozsah otevírací doby úřadu (zcela a převážně spokojeno 81 %), s čekacími dobami na vyřízení své záležitosti bylo zcela a převážně spokojeno 83 % respondentů.
Kromě šetření spokojenosti mezi občany, probíhá obdobné šetření i mezi starosty obcí a řediteli příspěvkových organizací Jihomoravského kraje. Tato šetření probíhají elektronicky.
Výsledky všech tří šetření budou známy po jejich celkovém zpracování, a to přibližně počátkem měsíce května.

Ing. Jiří Crha
ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje