18. 3. 2009 Světový den vody ve znamení dotací

Světový den vody ve znamení dotací

Za mimořádný úspěch a milník v programu Čistá Svratka, jehož cílem je mimo jiné vyčištění Brněnské přehrady od sinic, znemožňujících rekreační využití této vodní nádrže, označil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek pondělní rozhodnutí řídícího výboru Operačního programu Životní prostředí o přidělení dotace ve výši 160 milionů korun z evropských fondů na tento účel.
„Je to vynikající zpráva. K této částce přidají po dvaceti milionech Jihomoravský kraj a město Brno a dlouho očekávané kompletní čištění přehrady může začít,“ řekl hejtman novinářům během středeční prohlídky vnitřních prostor přehradní hráze. Na ojedinělou exkurzi se sem vydali také další účastníci slavnostního setkání vodohospodářů, které u příležitosti Světového dne vody uspořádal 18. března státní podnik Povodí Moravy.
Práce na čištění přehrady, zahrnující kromě vápnění sedimentů také instalaci zařízení k okysličování dna a v některých místech i vytěžení sedimentů, začnou již na jaře. Povodí Moravy nyní vypouští přehradu na nejnižší možnou úroveň, která umožňuje potřebnou manipulaci, lodě brněnské flotily letos na hladinu nevyjedou. „Definitivního vyčištění přehrady může být ovšem dosaženo až po vybudování čistíren odpadních vod na všech přítocích do přehrady. To je směr, kterým jde dlouhodobě Jihomoravský kraj a jeho projekt Čistá Svratka, podporovaný finančně z prostředků státu i Evropské unie. Věřím, že za několik let bude problém se sinicemi už jen historií,“ řekl hejtman.
Ve svém vystoupení na semináři vodohospodářů, kterého se zúčastnil například generální ředitel Povodí Moravy Miroslav Duda, generální ředitel Vodárenské akciové společnosti Miroslav Klos a generální ředitel Brněnských vodáren a kanalizací Miroslav Nováček, připomněl hejtman Michal Hašek významné kroky, směřující k naplnění Zákona o vodách. Kraj například podpořil obce při financování projektové přípravy staveb protipovodňové ochrany. Schvalování žádostí o financování staveb však vázne na ministerstvu zemědělství, ačkoli od posledních katastrofálních povodní uplynuly již tři roky. Hejtman, který vyslechl stesky starostů během své nedávné inspekce míst ohrožených jarními povodněmi, přislíbil využít všechny dostupné prostředky a síly při jednání s ministry zemědělství a