16. 3. 2009 Byl představen protikrizový tým

Byl představen protikrizový tým

Přípravou krizových scénářů vývoje rozpočtu na rok 2009 a aktualizací rozpočtového výhledu, návrhy strategických opatření k efektivnějšímu nakládání s rozpočtovými prostředky kraje a fungování organizací zřizovaných krajem se má zabývat pracovní skupina pro přípravu kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize, nazvaná MOZEK.
Hejtman Michal Hašek ji v pondělí 16. března představil na tiskové konferenci v Brně. Mezi devatenácti členy protikrizového týmu jsou politici z koaličních i opozičních stran v krajském zastupitelstvu, pracovníci krajského úřadu, ale také představitelé akademické obce, například rektoři Masarykovy univerzity Petr Fiala a Vysokého učení technického Karel Rais. Nechybějí samozřejmě ani osobnosti podnikatelské sféry, například předseda představenstva společnosti Alta Vladimír Plašil. Zaměstnance reprezentují odbory zastoupené předsedkyní jihomoravské Regionální rady odborových svazů Stanislavou Slavíkovou.
„Krize výrazně maže dělící čáru mezi krajskou koalicí a opozicí a já budu velmi stát o to, aby strategická protikrizová rozhodnutí, která budeme přijímat, našla oporu v celém politickém spektru. Na místě je v tuto chvíli víc než jindy také debata mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, spolupráce neziskového sektoru i akademické sféry, protože do podpory vysokoškolské vědy a výzkumu chceme masivně investovat i v tuto chvíli, v době hospodářské krize. To všechno rozhodovalo o složení této pracovní skupiny,“ řekl hejtman Michal Hašek.
Pracovní tým se podle něj bude scházet podle potřeby, dokud to bude třeba. Krize neskončí za týden, může trvat třeba i do konce volebního období. Práce skupiny nebude daňové poplatníky nic stát, její členové přijali své poslání jako výzvu a chtějí pomoci kraji v problémech. „Velmi si toho vážím,“ dodal hejtman.
Během prvních dvou týdnů mají členové protikrizového týmu připravit první podněty, některé by mělo zastupitelstvo projednat již v dubnu, jiné v červnu a v září. Mezi náměty figurují například centrální nákup zdravotnického materiálu a léčiv pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem, centrální nákup energií pro všechny organizace kraje. V úvahu přichází také racionalizace financování z krajských fondů. Místo dosavadních odvětvových fondů pro školství, zdravotnictví a sociální péči, životní prostředí apod. by měl být zřízen jednotný investiční fond Jihomoravského kraje s jednotnými pravidly pro všechny oblasti. Jednou z možných cest je podle hejtmana Michala Haška také přijetí strategického úvěru od Evropské investiční banky, určeného na významné rozvojové prorůstové programy.