12. 3. 2009 Rada Jihomoravského kraje zasedala v Hodoníně

Rada Jihomoravského kraje zasedala v Hodoníně

Čtvrtečním jednáním (12. 3. 2009) v Hodoníně zahájila Rada Jihomoravského kraje novou tradici pracovních zasedání v jednotlivých okresech. Jejich cílem má být lepší poznání problematiky sedmi regionů, navázání bližších kontaktů se zákonodárci zvolenými v těchto okresech, stejně jako se starosty měst a obcí.
Jak vyplývá z informativní zprávy o trhu práce, hospodářské situaci, integrovaném záchranném systému a problémech v obcích III. typu na Hodonínsku, kterou předložil hejtman kraje Michal Hašek, je v současnosti okres Hodonín regionem s vysokou nezaměstnaností (13,1 %). Zhoršující se tendence vývoje okresu v základních charakteristikách má dlouhodobý charakter a nebudou-li přijata účinná opatření na národní, regionální a mikroregionální úrovni, dostane se brzy mezi nejproblémovější okresy České republiky.
Také proto se radní soustředili na takové problémy, jako je například rozvoj dopravní infrastruktury v okrese, na kterou vedení kraje schválilo 300 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Rada vzala na vědomí přehled investičních záměrů, které budou postupně realizovány. Radní v Hodoníně schválili rovněž odpověď hejtmana kraje na petici občanů Mutěnic, žádající zachování železniční trati 255 v její současné podobě pro osobní dopravu. „Jihomoravský kraj v současné době zastavení provozu osobní dopravy na této trati nepřipravuje, ani neplánuje,“ uvádí se v odpovědi.
Podle hejtmana Michala Haška se krajští radní spolu s poslanci a senátory za okres Hodonín, kteří se jednání rady jako hosté zúčastnili, dohodli že budou bojovat proti snahám vyškrtnout budování velkého obchvatu Hodonína z plánů Státního fondu dopravní infrastruktury.
Sérií rozhodnutí pak radní schválili přípravu menších investic v okrese, například investiční záměry Masarykova muzea v Hodoníně v objemu téměř šesti milionů korun, pořízení nového vybavení půdní vestavby Klvaňova gymnázia v Kyjov, vybavení kyjovské nemocnice novým diagnostickým zařízením (bodypletysmograf) na zjišťování onemocnění plic, rekonstrukci školní kuchyně ve Střední integrované škole Hodonín aj. Radní schválili také dotace pro národnostní menšiny a dotací podpořili rekonstrukci požárem zničené skautské klubovny v Ratíškovicích. Devátého dubna budou radní kraje zasedat v Blansku.