Jihomoravský kraj

foto 1 foto 2
Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Křesadlo - nominovat dobrovolníka Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

 

Kotlíkové dotace – pro více informací klikněte zde Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
17.11.2018

Uctili Den boje za svobodu a demokracii

V sobotu 17. listopadu 2018 si lidé na mnoha místech České republiky připomenuli výročí listopadových událostí...  

Náhled
17.11.2018

Monitoring EU – Aktuality z EU a zprávy z evropských institucí k 15. 11. 2018

Monitoring EU se podrobně zabývá makroekonomickou předpovědí Evropské komise ohledně stavu českého hospodářství. Můžete si rovněž přečíst o závěrech mezinárodní konference o budoucnosti Libye a také o situaci kolem brexitu..... 

Náhled
15.11.2018

Dvanáctka podnikatelů obdržela ceny v soutěži Spokojený zákazník Jihomoravského kraje

V prostorách brněnského sídla krajského úřadu převzali ve čtvrtek 15. listopadu 2018 z rukou hejtmana Bohumila Šimka ocenění vítězové regionálního kola soutěže Spokojený zákazník Jihomoravského kraje. Akci, které se zúčastnil také radní Petr Hýbler, každoročně vyhlašuje Sdružení českých spotřebitelů (SČS)...  

Náhled
15.11.2018

Na brněnské přehradě se jednalo o rodinné politice

Rodinné politice v jednotlivých krajích se věnovalo (15. - 16. listopadu 2018) setkání zástupců samospráv krajů a krajských úřadů v Brně. Za hostitelský Jihomoravský kraj přítomné v hotelu Orea Resort Santon pozdravil náměstek hejtmana Marek Šlapal... 

Náhled
14.11.2018

VIDA! centrum v Brně hostilo Česko-izraelský inovační den

V brněnském vědecko-zábavním VIDA! centru se ve středu 14. listopadu 2018 uskutečnil Česko-izraelský inovační den na téma: Sucho a voda, chytrá řešení pro krajinu a města... 

Náhled
11.11.2018

Byly otevřeny první lahve Svatomartinského vína

Přesně v 11 hodin v neděli 11. listopadu 2018 byly na řadě míst České republiky otevřeny první lahve Svatomartinského vína. Slavnostním Svatomartinským koštem na náměstí Svobody tuzemští vinaři přivítali spolu s hejtmanem Bohumilem Šimkem letošní první mladé víno v Brně. 

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle zákona č. 201/2012 Sb.… 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Provádění identifikace a vystavení veřejné listiny o identifikaci, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…