www.kr-jihomoravsky.cz
charakteristika řešeného území Analytické mapy  

Schéma silniční sítě

Ochrana Půdy

Biotopy

Soustava natura 2000

Zvláště chráněná území

Systém území ekologické stability

Památková ochrana a ochrana krajiny

Vodní zdroje

Ložisková ochrana

Mokřady mezinárodního významu

   
designed by HBH Project spol. s. r. o.