www.kr-jihomoravsky.cz
význam silničního spojení přehledné situace širších vztahů  

Schéma vedení multimodálních
koridorů

Schéma v kontextu návaznosti
na plánovanou trasu dálnice A 5

Schéma rychlostní
silnice R 52 a R 55

designed by HBH Project spol. s. r. o.