foto 1 foto 2

Členové komise sociálně-zdravotní

Předsedkyně Mgr. Lenka Dražilová, MBA
Místopředsedkyně Mgr. Barbora Antonová
Místopředsedkyně MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
Člen Martin Drdla, MSc.
Člen Mgr. Ing. Lubomír Wenzl
Členka Antonie Koblihová, DiS.
Člen Mgr. Tomáš Kratochvíl
Člen MUDr. Radovan Válek
Členka Miloslava Zachová
Členka Jana Fialová
Člen Ing. Roman Celý, DiS.
Člen Mgr. David Oplatek
Členka Lucie Pokorná
Stálý host Ing. Jitka Bednářová
Stálý host Pavel Mezuláník
Stálý host Mgr. Michaela Zapletalová