Jihomoravský kraj

foto 1 foto 2
Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Olympijský festival Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Kotlíkové dotace - Operační program Životního prostředí Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
20.02.2018

Hejtman jednal o spolupráci kraje s ukrajinským Lvovem

Možná spolupráce jihomoravských vysokých škol s univerzitami ukrajinského Lvova, plánované letecké spojení s Brnem nebo avizovaný podpis smlouvy o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Lvovskou oblastí – to byla témata pracovního jednání hejtmana Bohumila Šimka s generálním konzulem České republiky ve Lvově Pavlem Peškem... 

Náhled
18.02.2018

Rekordní víkend na Olympijském festivalu v Brně. Atmosféru chválil i Jiří Kejval

Návštěvnost Olympijských festivalů v Brně a Ostravě se o víkendu přehoupla přes 100 000 návštěvníků. Jen v sobotu dorazilo na Výstaviště Brno 23 165 lidí.... 

Náhled
16.02.2018

Olympijský festival hostil úspěšné sportovce Jihomoravského kraje ze Zimní olympiády dětí a mládeže

V rámci Olympijského festivalu, který se v těchto dnech koná na brněnském výstavišti, se v pátek 16. února 2018 uskutečnilo oficiální přijetí úspěšných olympioniků Jihomoravského kraje ze Zimní olympiády dětí a mládeže 2018. Spolu s hejtmanem Bohumilem Šimkem se slavnostního setkání s mladými sportovními talenty zúčastnil předseda Poslanecké sněmovny ČR Radek Vondráček, ministr školství v demisi Robert Plaga...  

Náhled
16.02.2018

Jednání s ministrem dopravy o D52 a dalších dopravních stavbách v Jihomoravském kraji

V pátek 16. února se zástupci Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem sešli u kulatého stolu k pracovnímu jednání s ministrem dopravy Danem Ťokem a představiteli SŽDC a ŘSD. Jednání se zúčastnil také primátor města Brna Petr Vokřál. Dvouhodinové pracovní setkání bylo věnováno dopravním problémům jižní Moravy, a to zejména D52, Severojižní kolejový diametr, ŽUB, D43 a zkapacitnění D1... 

Náhled
15.02.2018

Hejtman zamířil na Vranovsko

Na Vranovsko zamířil ve čtvrtek 15. února 2018 v rámci své pracovní cesty hejtman Bohumil Šimek... 

Náhled
14.02.2018

Návštěva obchodního zástupce Ruské federace

Shrnutí výsledků obchodně-ekonomických vztahů v roce 2017 mezi Českou republikou a Ruskou federací a plánované aktivity na letošní rok byly ve středu 14. února 2018 hlavním tématem jednání hejtmana Bohumila Šimka s obchodním zástupcem Ruské federace v ČR Sergejem Kuzmičem Stuparem v brněnském sídle Jihomoravského kraje... 

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle zákona č. 201/2012 Sb.… 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Provádění identifikace a vystavení veřejné listiny o identifikaci, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…