Jihomoravský kraj

foto 1 foto 2
Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Mistrovství světa silničních motocyklů — Grand Prix ČR 2019 bylo realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Agentura CzechTourism Kudy z nudy - portál cestovního ruchu Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Kotlíkové dotace – pro více informací klikněte zde Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
22.09.2019

Na hraničním přechodu Hardegg/Čížov se slavilo 30 let bez Železné opony

Na hraničním přechodu Hardegg/Čížov se v neděli 22. září 2019 se slavilo 30 let bez Železné opony mezi oběma státy..  

Náhled
20.09.2019

Brněnská ozvučná deska řešila problematiku brownfieldů ve městě

Brněnské brownfieldy a možnosti jejich regenerace – to bylo téma již 11. setkání takzvané Brněnské ozvučné desky. Diskusního setkání, které se tentokrát uskutečnilo v areálu Nové Zbrojovky v Brně, se za Jihomoravský kraj zúčastnil náměstek hejtmana Martin Maleček... 

Náhled
20.09.2019

Monitoring EU – Aktuality z EU a zprávy z evropských institucí k 20. 9. 2019

Aktuální stav jednání o víceletém finančním rámci, zintenzivnění vyjednávání o podobě britského odchodu z Evropské unie a nová cla na zboží z Evropské unie. O tom všem si přečtete v dnešním Monitoringu EU!..  

Náhled
19.09.2019

Vernisáž výstavy Voda a civilizace

V prostorách parku v Brně na Moravském náměstí se ve čtvrtek 19. září 2019 uskutečnila vernisáž výstavy Voda a civilizace, které se spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem zúčastnili hejtman Bohumil Šimek se svým náměstkem Martinem Malečkem... 

Náhled
19.09.2019

V Muzeu regionu Boskovicka představují malíře Otakara Kubína

V Muzeu regionu Boskovicka, v hraběcí rezidenci byla 19. září 2019 zahájena výstava Otakar Kubín – Othon Coubine, Boskovice – Paříž – Simiane, 1883–1969... 

Náhled
19.09.2019

Inaugurační koncert zahájil provoz nového koncertního sálu Konzervatoře Brno

Inaugurační koncert zahájil provoz nového koncertního sálu Leoše Janáčka v budově Konzervatoře Brno ve čtvrtek 19. září 2019.... 

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

 

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle zákona č. 201/2012 Sb.… 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Provádění identifikace a vystavení veřejné listiny o identifikaci, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…