Jihomoravský kraj

foto 1 foto 2
Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Kotlíkové dotace - Operační program Životního prostředí Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Pomoc pro rodiny a pečující o zdravotně znevýhodněné osoby Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
19.08.2017

V Kobylí mají hasiči nové zásahové vozidlo

Nový hasičský automobil, na který přispěl také Jihomoravský kraj, byl v sobotu 19. srpna 2017 požehnán v Kobylí. Akce se zúčastnila náměstkyně hejtmana Taťána Malá... 

Náhled
19.08.2017

Čtrnáctý ročník volejbalového memoriálu Vladimíra Spirita v Bučovicích

V Bučovicích se v sobotu 19. srpna 2017 uskutečnil 14. ročník memoriálu inženýra Vladimíra Spirita ve volejbalu... 

Náhled
17.08.2017

Most u Černé Hory bude od 13. září jednosměrně zprovozněn

Na dnešním (17. srpna 2017) jednání v Černé Hoře, kterého se účastnili zástupci policie, hasičů, městyse Černá Hora, Ředitelství silnic a dálnic, odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje a další dotčené orgány byla projednána a schválena varianta podepření mostu u Černé Hory tak, aby po něm po nezbytně dlouhou dobu mohla být vedena jednosměrná doprava... 

Náhled
15.08.2017

Kandidátní listinu v Jihomoravském kraji podalo 26 politických subjektů

Kandidující volební subjekty podávaly kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 do 15. srpna 2017 do 16:00...  

Náhled
15.08.2017

Na Špilberku si připomenuli 372. výročí vítězství Brňanů nad Švédy

Představitelé Jihomoravského kraje v čele s náměstkem hejtmana Martinem Malečkem a radním Tomášem Soukalem si v úterý 15. srpna 2017 připomenuli 372. výročí odražení hlavního útoku Švédů na obležené Brno v roce 1645, jedno z nejvýznamnějších vítězství dosažených na našem území... 

Náhled
12.08.2017

Nové hasičské vozidlo žehnali v Malé Roudce – Skočově Lhotě

Nový dopravní vůz Ford má nyní k dispozici Sbor dobrovolných hasičů v Malé Roudce – Skočově Lhotě... 

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle Zákona č. 86/2002 Sb.…
 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Provádění identifikace a vystavení veřejné listiny o identifikaci, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…