Jihomoravský kraj

foto 1 foto 2
Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Olympijský festival Cena hejtmana za společenskou odpovědnost - do 31.1.2018 včetně Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Kotlíkové dotace - Operační program Životního prostředí Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
19.01.2018

Chorvatská velvyslankyně zavítala na krajský úřad

Hejtman Bohumil Šimek přijal v pátek 19. ledna 2018 velvyslankyni Chorvatské republiky v ČR Ines Troha, která na krajský úřad zavítala spolu s brněnským honorárním konzul Ivo Nešporem... 

Náhled
18.01.2018

Hejtman ocenil nejlepší vinařství roku, cenu získal i Jihomoravský kraj

Nejlepším vinařstvím za minulý rok bylo ve čtvrtek 18. ledna 2018 v prostorách brněnského výstaviště vyhlášeno Víno J. Stávek z Němčiček. Vítěznému vinařství blahopřál hejtman Bohumil Šimek. Cenu Počin roku 2017 získal Jihomoravský kraj za zřízení a podporu Centra Excelence pro vinohradnictví a vinařství ve Valticích... 

Náhled
18.01.2018

Veletrh Regiontour 2018 zahájen

V prostorách brněnského výstaviště proběhlo dnes (čtvrtek 18.ledna 2018) dopoledne slavnostní zahájení tradičního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2018, kterého se spolu s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, primátorem města Brna Petrem Vokřálem zúčastnil také hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek... 

Náhled
18.01.2018

Na brněnském výstavišti začala trojdenní soutěž Gastro Junior

V prostorách brněnského výstaviště bylo ve čtvrtek 18. ledna 2018 zahájeno finále soutěže mladých talentů v oborech cukrář, kuchař, číšník a barista Gastro Junior Brno 2018 – Bidfood Cup. Již 24. ročník klání, které je též mistrovstvím republiky v této věkové kategorii, za Jihomoravský kraj zahájila radní Jana Pejchalová... 

Náhled
17.01.2018

Jednání Politické rady CENTROPE v Györu

Nejvyšší političtí představitelé krajů a měst tvořících středoevropský přeshraniční region CENTROPE se sešli ve středu 17. ledna 2018 v Györu na pravidelném pololetním zasedání, aby projednali a rozšířili program vzájemné spolupráce. Jihomoravský kraj zastupoval náměstek hejtmana Roman Hanák... 

Náhled
17.01.2018

Jubilejní 20. ročník soutěže Zlatý erb na startu

Ještě do 19. ledna se lze přihlásit do 20. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky Zlatý erb, v případě „Zvláštní ceny ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci“, která má pouze celostátní kolo, je uzávěrka přihlášek 15. února...  

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle zákona č. 201/2012 Sb.… 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Provádění identifikace a vystavení veřejné listiny o identifikaci, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…