Jihomoravský kraj

foto 1 foto 2
Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Olympijský festival Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Kotlíkové dotace - Operační program Životního prostředí Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
23.02.2018

V bývalé věznici na Cejlu si připomněli 70. výročí únorových událostí roku 1948

V prostorách bývalé brněnské věznice v ulici Cejl se v pátek 23. února 2018 uskutečnil vzpomínkový akt u příležitosti 70. výročí komunistického převratu v roce 1948... 

Náhled
23.02.2018

Na festivalu rostou “plácky pro další Nagano”, myslí si Slavomír Lener

Dvacet let od zlatého úspěchu českých hokejistů v Naganu 1998, Slavomír Lener jako host, hokejový zápas dětí a soutěž o výroční puky. Ve čtvrtek 22. února 2018 se na Olympijském festivalu v Brně vzpomínalo na historický úspěch hokejové reprezentace... 

Náhled
23.02.2018

V sídle kraje jednala Regionální stálá konference

Pod vedením náměstka hejtmana Jana Vituly se v pátek 23. února 2018 v prostorách brněnského sídla krajského úřadu konalo 14. pracovní zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK)... 

Náhled
22.02.2018

Cíl: klidná a plynulá doprava. Jihomoravský kraj pokračuje v koordinaci oprav na silnicích a železnici

Organizace dopravy při Velké ceně či závodech superbiků na Masarykově okruhu a výluky vlaků na Vyškovsku a Slavkovsku. Tak by se dala ve zkratce shrnout hlavní témata včerejšího (21. února) jednání na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, kam náměstek hejtmana pro oblast dopravy Roman Hanák svolal zástupce všech investorů a organizací, které se na jihu Moravy starají o rekonstrukce dopravní infrastruktury, veřejnou dopravu či bezpečnost provozu... 

Náhled
22.02.2018

Konference k tématu Smart city

O rozvoji dopravního systému v brněnské aglomeraci nebo o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů – i o tom se hovořilo na 4. ročníku konference Smart city, která se ve čtvrtek 22. února 2018 uskutečnila v brněnském sídle Jihomoravského kraje. Přítomné za Jihomoravský kraj přivítal náměstek hejtmana Jan Vitula...  

Náhled
22.02.2018

Prezidentka sítě PURPLE Helyn Clack na jihu Moravy

V těchto dnech (22. – 23. února 2018) byla na návštěvě Jihomoravského kraje prezidentka sítě PURPLE Helyn Clack. Na Krajském úřadě Jihomoravského kraje ji přijali radní Miroslav Kubásek a Petr Hýbler...  

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle zákona č. 201/2012 Sb.… 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Provádění identifikace a vystavení veřejné listiny o identifikaci, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…