ZÚR JMK

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje vydané dne 22.9.2011 byly dne 21.06.2012 zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu.

 A. Zadání ZÚR JMK

 

B.1. 2. Návrh ZÚR JMK - projednání s dotčenými orgány (§ 37 stavebního zákona), ukončené v lednu 2011

 

B.2. 2. Návrh ZÚR JMK - veřejné projednání (§ 39 stavebního zákona)

 

C. Vydané ZÚR JMK