ZÚR JMK
Registr smluv Jihomoravského kraje Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Veřejné vyhlášky

Náhled
26.05.2016

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 u Vranovské Vsi

(zip, 884 kB) 

Náhled
26.05.2016

OOP - přechod. DZ na sil. I/55 MFF Strážnice 2016

(zip, 1,4MB)  

Náhled
24.05.2016

Umístění stavby oplocení areálu firmy Zelenina Košťál

(pdf, 352 kB) 

Náhled
24.05.2016

OOP - Jihobrněnský dětský den 2016

(1,75 MB, zip) 

Náhled
24.05.2016

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/47 - Ivanovice na Hané

(zip, 6,98 MB) 

Náhled
24.05.2016

OOP - přechod. DZ na sil. I/54 Bzenecké vinobraní

(zip, 545kB) 

Náhled
20.05.2016

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/47 - Vyškov

(zip, 1,8 MB) 

Náhled
19.05.2016

Výzva k okamžitému odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/41 „Brno – dálniční přivaděč Brno - jih“ umístěného na ul. Hněvkovského Brno na pozemcích parc. č. 886/2 a parc. č. 890/4 k. ú. Horní Heršpice.

(zip., 808 kB) 

Náhled
18.05.2016

Oznámení zahájení správního řízení - povolení aplikace herbicidu Roundup Biaktiv ve vodním toku

(pdf, 574 kB) 

Náhled
18.05.2016

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/42 Brno-VMO, ulice Poříčí, akce „Oprava povrchu – Brno, VMO, Poříčí II, II. Etapa“

(zip, 15,7 MB) 

Náhled
17.05.2016

Výzva k okamžitému odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice č. I/52 „Brno – Rajhrad“ umístěného na ul. Vídeňská.

(zip. 742 kB) 

Náhled
13.05.2016

Návrh OOP - I/23, Zastávka, přechody

(1,5 MB, zip) 

Náhled
13.05.2016

OOP přechodná úprava provozu silnice I/42H

(zip, 708 kB) 

Náhled
12.05.2016

Oznámení o možnosti převzít písemnost - odvolání ve věci DP stavby "terasa ve dvorní části RD Velkomoravská v k.ú. Lužice u Hodonína

(pdf, 291 kB) 

Náhled
12.05.2016

Výzva k okamžitému odstranění reklamního zařízení z ochranného pásma silnice I/41 „Brno – dálniční přivaděč Brno - jih“ umístěného na ul. Hněvkovského Brno na pozemku parc. č. 890/2 k. ú. Horní Heršpice.

(zip, 1,27MB) 

Náhled
12.05.2016

OOP - I/23, Kývalka, modernizace D1

(1,61 MB, zip) 

Náhled
13.05.2016

Oznámení o zahájení stavebního řízení-I/52 Mikulov

(465 kB, pdf) 

Náhled
11.05.2016

Výzva k okamžitému odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/41 „Brno – dálniční přivaděč Brno - jih“ umístěného na ul. Hněvkovského na pozemku parc. č. 890/2 k. ú. Horní Heršpice

(zip, 917 kB) 

Náhled
11.05.2016

OOP - vyhrazené parkování silnice I/42H Slovanské nám

(zip, 1,19 MB) 

Náhled
11.05.2016

OOP přechodná úprava DZ I/52 hráz Mušov

(zip, 2,09 MB) 

Náhled
06.05.2016

Umístění stavby "Břeclav, optické kabelové rozvody Břeclav, Poštorná, Charvátská nová Ves"

(pdf, 477 kB) 

Náhled
06.05.2016

Výzva k okamžitému odstranění reklamního zařízení z ochranného pásma silnice I/41 „Brno – dálniční přivaděč Brno - jih“ umístěného na ul. Hněvkovského na pozemku parc. č. 2079/1 k. ú. Horní Heršpice

(zip., 632 kB) 

Náhled
05.05.2016

Usnesení o přerušení řízení - souhlas k provozováním Sběrného dvora Žabčice

(pdf, 492 kB) 

Náhled
25.04.2016

Oznámení o zveřejněnní návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území

(pdf, 81 kB)