Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

 

Veřejné vyhlášky

Náhled
27.07.2016

Rozhodnutí o povolení vyjímky k aplikaci herbicidu Roundup Biaktiv

(pdf, 606 kB) 

Náhled
27.07.2016

(zip, 4,5 MB) 

Náhled
26.07.2016

usnesení o zahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí SÚ Podivín o umístění stavby "Rozvod optické sítě v obci Rakvice" na poz. k.ú. Rakvice

(pdf, 2103 kB) 

Náhled
27.07.2016

(pdf, 436 kB) 

Náhled
22.07.2016

Návrh opatření obecné povahy - místní úprava provozu na silnici I/43 - most 43-038 v Letovicích

(zip, 284 kB) 

Náhled
22.07.2016

Zahájení stavebního řízení - dodatečná protihluk. opatření silnice I/42

(pdf, 590 kB) 

Náhled
22.07.2016

OOP I/52 Brno-Rajhrad - reklamační opravy

(zip 2,08 MB) 

Náhled
21.07.2016

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/50 u Podolí a na silnici I/41 Brno

(zip, 6,1 MB) 

Náhled
20.07.2016

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy-dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na silnici I/38 ve Znojmě

(zip, 916 kB) 

Náhled
20.07.2016

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Svanovská

(pdf, 209 kB) 

Náhled
19.07.2016

Výzva k okamžitému odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/52 „Brno – Rajhrad“ umístěné na pozemku p.č. 2198/1 v k.ú. Modřice

(zip, 707 kB)  

Náhled
18.07.2016

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/50 a I/54

(zip 7,685 MB)  

Náhled
15.07.2016

Veřejná vyhláška Mezlíková

(pdf, 306 kB) 

Náhled
14.07.2016

Novostavba RD Milešovice

(pdf, 406 kB) 

Náhled
14.07.2016

OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/47 v Ivanovicích na Hané

(zip, 1,05 MB) 

Náhled
13.07.2016

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu silnice I/42, I/52

(zip 4,24 MB) 

Náhled
11.07.2016

Výzva k okamžitému odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/52 „Brno – Rajhrad“ umístěné na pozemku p.č. 2198/1 v k.ú. Modřice

(zip 737 kB)  

Náhled
22.07.2016

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v Lažanech

(zip, 3,82 MB) 

Náhled
30.06.2016

vyrozumění účastníků řízení o odvolacím řízení - umístění souboru staveb "Bytové domy Nad Čertovkou v Blansku"

(pdf, 333 kB) 

Náhled
30.06.2016

zrušení OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Jinačovice

(pdf., 479 kB) 

Náhled
30.06.2016

Výzva k okamžitému odstranění reklamního zařízení – silniční ochranné pásmo – silnice I/52 „Brno – Rajhrad“ – ul. Vídeňská

(zip 750 kB)  

Náhled
29.06.2016

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/54 - Slavkov u Brna

(zip, 1,6 MB) 

Náhled
27.06.2016

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - objízdná trasa

(zip; 15,6 MB) 

Náhled
24.06.2016

oznámení o možnosti převzít písemnost - přezkoumání postupu SÚ Blansko

(pdf, 203 kB) 

Náhled
20.06.2016

oznámení o možnosti převzít písemnost - Adolf Schmitz

(pdf, 292 kB) 

Náhled
17.06.2016

přerušení územního řízení o umístění stavby "Bioplynová stanice Vanovice, vodovodní přípojka, trafostanice, přípojky NN,areálová komunikace a upevněné plochy" na poz.k.ú. Vanovice

(pdf, 310 kB)